Skip to main content
  • VŠĮ PATS LT siekia sustiprinti žmonių  sąmoningumą ir pilietiškumą tvarkant padangų atliekas

    VŠĮ PATS LT siekia sustiprinti žmonių sąmoningumą ir pilietiškumą tvarkant padangų atliekas

Konkursas

gruodžio 08, 2023
Konkurso padangų atliekų surinkimo, transportavimo bei sutvarkymo, vykdant padangų gamintojams ir importuotojams ir teisės aktais nustatytas padangų atliekų tvarkymo užduotis, kurias įvykdę jie įgyja teisę pasinaudoti mokesčio lengvatomis už aplinkos teršimą padangų atliekomis 2024 metais, paslaugoms pirkti sąlygos

Konkursas

lapkričio 23, 2021
Konkurso padangų atliekų surinkimo, transportavimo bei sutvarkymo, vykdant padangų gamintojams ir importuotojams LR teisės aktais nustatytas padangų atliekų tvarkymo užduotis, kurias įvykdę jie įgyja teisę pasinaudoti mokesčio lengvatomis už aplinkos teršimą padangų atliekomis 2022 metais, paslaugoms pirkti sąlygos:
Padangų atliekų surinkimo, transportavimo bei sutvarkymo, vykdant padangų gamintojams ir importuotojams ir teisės aktais nustatytas padangų atliekų tvarkymo užduotis, kurias įvykdę jie įgyja teisę pasinaudoti mokesčio lengvatomis už aplinkos teršimą padangų atliekomis 2021 metais, paslaugų pirkimas.

Naujienos

Mokesčius mokantis verslas mažutėlis biurokratizmo pinklėse

2023 m. gruodžio 29 d.

O biurokratai – jie dirba savo darbą – jie tikrina, bet tikrina ne ten, kur reikia. Jeigu būtų kitoks požiūris į tvarkingai dirbantį verslą, gal atsirastų daugiau ir padangų perdirbimo įmonių, gal greičiau mūsų šalyje vystytųsi ir žiedinė ekonomika. Stabdo į sąžiningą verslą nukreiptas biurokratinis smurtas“, – sako VšĮ PATS LT direktorė Danguolė Butkienė.

Į naujus metus su senais pažadais arba padangų atliekų tvarkyme – nieko naujo

2023 m. gruodžio 29 d.

„Sukontroliuoti oficialiai dirbantį ir mokesčius mokantį verslą nėra sudėtinga. Kiekvienas padangų importuotojas privalo deklaruoti, kokį kiekį padangų jis įvežė, bet kiek padangų į Lietuvą patenka kitais keliais – visiškai neaišku. Padangos atkeliauja kartu su automobiliais. Po kelias padangas galima įsivežti automobilių bagažinėse. Pagaliau, kas gali paneigti, kad gali būti įvežamas ir didesnis padangų kiekis, kuris oficialiai nefiksuojamas“, – svarsto VšĮ PATS LT direktorė Danguolė Butkienė.

Gamintojų ir importuotojų bei jų organizacijų užimamos padangų rinkos dalys

2023 m. liepos 27 d.

Informuojame, kad yra perskaičiuotos padangų rinkos dalys 2023 metams.

Planai | Ataskaitos

VšĮ PATS LT Veiklos planas 2024

2024 m. kovo 6 d.

VšĮ PATS LT Veiklos planas 2024

Audito atskaita

2023 m. gruodžio 1 d.

Faktinių pastebėjimų ataskaita.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos agentūrai

VšĮ PATS LT dalininkams

Apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo veiklos organizavimo 1 ataskaita 2022m

2023 m. gruodžio 1 d.

Informacija apie 2022 metais vykdytas apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plane ir švietimo programoje numatytas priemones.

Apmokestinamųjų gaminių (padangų) 2021 m. metinė ataskaita

2022 m. rugpjūčio 18 d.

Informacija apie 2021 metais vykdytas apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plane ir švietimo programoje numatytas priemones bei finansavimo schemos vykdymą.

Aktuali informacija

Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projekto

2023 m. gruodžio 20 d.

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymas

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. D1-276 Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos" pakeitimo projektas

2023 m. gruodžio 7 d.

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. Balandžio 24 d. Įsakymo Nr. D1-276 „dėl įgaliojimų suteikimo aplinkos apsaugos agentūrai ir aplinkos apsaugos departamentui prie aplinkos ministerijos“ pakeitimo

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 18 Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo projektas

2023 m. spalio 3 d.

Nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. Sausio 11 d. Nutarimo Nr. 18 „dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsakymas „Dėl Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2022 m. vasario 14 d.

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 „Dėl Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo