Apie Mus

VšĮ PATS LT yra nauja organizacija, kuriama padangų gamintojams importuotojams, kad patys galėtų valdyti padangų platintojams, vartotojams, atliekų darytojams patogią ir prieinamą atliekų surinkimo sistemą, kuri skatintų, o ne trukdytų, legalų, socialiai atsakingą verslą. Organizacijos valdymo sistema yra kuriama demokratiniais pagrindais ir visi (padangų gamintojai importuotojai) savanoriškai gali įsitraukti į valdymo procesą. Tik išgryninus iššūkius galima ieškoti sprendimo būdų.  Padangų atliekų tvarkymo organizavime svarbi grandis yra tvarkytojai, bet padangų gamintojai importuotojai yra paslaugos pirkėjai ir turi teisę į partneriškus santykius su visais ūkio subjektais, turinčiais teisę tvarkyti padangų atliekas. Kai nėra vieningos, stiprios, valdomos tik gamintojų importuotojų organizacijos,  nėra ir vieningos kainodaros ar paslaugų kokybės pasirinkimo. Privalome vienytis - ne nuolankiai taikstytis su sistemos trūkumais ir netobulomis taisyklėmis, o kartu ieškoti, siūlyti problemų sprendimo būdų.

Nūdienos situacija rodo, kad Lietuvoje padangų gamintojams importuotojams pavedamos prievolės, dažniausiai nėra derinamos su padangų gamintojais importuotojais, padangų platintojais ir vartotojais. Esamos organizacijos, paprastai valdomos vieno ar kito padangų atliekų tvarkytojo ir atstovauja tvarkytojų interesus. Todėl praktiškai visos įstatymų ir poįstatyminių aktų nuostatos yra derinamos tenkinant tvarkytojų, o ne prievolių vykdytojų, t.y. padangų gamintojų importuotojų, poreikius. Vėl planuojamos priemonės griežtinančios tik gamintojo importuotojo atsakomybes. Todėl būtina suaktyvinti ir suvienyti padangų gamintojų importuotojų gretas, kad vyriausybiniai sprendimai būtų priimami, atsižvelgiant į mūsų rinkos specifiką, esamas problemas ir rizikas.

© Copyright VŠĮ Pats LT. Visos teises saugomos. Sprendimas Senu/<as design