Skip to main content

Konkursas

gruodžio 08, 2023

Konkurso padangų atliekų surinkimo, transportavimo bei sutvarkymo, vykdant padangų gamintojams ir importuotojams ir teisės aktais nustatytas padangų atliekų tvarkymo užduotis, kurias įvykdę jie įgyja teisę pasinaudoti mokesčio lengvatomis už aplinkos teršimą padangų atliekomis 2024 metais, paslaugoms pirkti sąlygos

Konkurso sąlygos 2024

Konkurso sąlygų Priedas Nr. 1