Padaryti daugiau ir geriau galime dirbdami kartu

gruodžio 30, 2021

Dar diena ir įžengiame į Naujuosius – 2022-usius metus. Visi tikimės, kad jie bus geresni, bus turtingesni, kad kitais metais vienas kitą labiau išgirsime ir suprasime. Ir to tikimės kiekvienas, nepaisant, kur begyventume, kokia veikla užsiimtume. Besibaigiantys metai pasaulį krėtė įvairiais, džiaugsmo nesukeliančiais įvykiais. Miestus ir kaimus plovė potvyniai, griovė žemės drebėjimai ir nuošliaužos, plito ligos, kurių didelė dalis susijusi žmogaus veiklos užterštu oru, dirvožemių ir vandeniu. Pasaulio vandenynus dusina juose atsiradusios salos – šiukšlių salos.

Ir nors Lietuvą aplenkia daugelis nelaimių, mes taip pat turime prisiimti atsakomybę už savo veiklą.  Skaudulių turime. Ir nemažai. Ir vienas jų – senų padangų tvarkymas. Juk pastaruoju metu beveik nėra tokių metų, kad kažkurioje senas padangas sandėliuojančioje teritorijoje nekiltų gaisras. Ir šiemet to nepavyko išvengti – liepos 24 ryte gaisras kilo Zarasuose, UAB „Torgita“ padangų sandėlyje.

Natūralu, kad tokie įvykiai verčia peržiūrėti senų padangų tvarkymo sistemą. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad valstybė yra padariusi viską, kad senos padangos būtų ne tik sutvarkytos, bet ir panaudojamos naujiems gaminiams. Pirkdami naujas padangas iš oficialių pardavėjų, sumokame už nebenaudojamųjų sutvarkymą. Visoje Lietuvoje yra įkurtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, kuriose kiekvienas šalies gyventojas gali nemokamai palikti po 4–5 senas padangas per metus. Perkant naujas padangas pardavėjas nemokamai turi priimti senąsias. Senas padangas keisdami naujomis nemokamai turi priimti autoservisai.  Atrodo, viskas puikiai sustyguota, bet... O už to mažo žodelio BET, slypi nemažai dalykų, išbalansuojančių padangų atliekų tvarkymo sistemą. Tai ir nelegalūs padangų srautai, ir nepatogus senų padangų surinkimas, ir daugelis kitų dalykų, apie kuriuos kalbama metai po metų.

Tačiau per gražiausių metų švenčių laikotarpį norisi kalbėti apie gerus dalykus. Malonu pasidžiaugti UAB „Ekobazė“ naujovėmis – jie ne tik priima naudotas įvairių dydžių padangas, bet ir įdiegė naują padangų granuliavimo liniją, o iš gumos granulių pradėjo gaminti galutinį produktą – gumos kilimėlius, vaikų aikštelėms tinkamą dangą bei kitus gumos gaminius.

Kita gera naujovė – padangų tvarkymo rinkoje atsiradusi nauja įmonė – viešoji įstaiga PATS.LT. Ši organizacija kuriama padangų gamintojams importuotojams, kad jie patys galėtų valdyti padangų platintojams, vartotojams, atliekų darytojams patogią ir prieinamą atliekų surinkimo sistemą, kuri skatintų, o ne trukdytų plėtoti legalų, socialiai atsakingą verslą. Į šios organizacijos valdymą savanoriškai gali įsitraukti visi padangų gamintojai importuotojai ir dirbdami kartu išsigryninti iššūkius, rasti geriausius sprendimo būdus. Padangų atliekų tvarkymo organizavime svarbi grandis yra tvarkytojai, bet padangų gamintojai importuotojai yra jų teikiamos paslaugos pirkėjai, todėl jie turi teisę į partneriškus santykius su visais, turinčiais teisę tvarkyti padangų atliekas, ūkio subjektais. Kai nėra vieningos, stiprios, tik gamintojų importuotojų valdomos organizacijos,  nėra ir vieningos kainodaros ar paslaugų kokybės pasirinkimo. Privalome vienytis – ne nuolankiai taikstytis su sistemos trūkumais ir netobulomis taisyklėmis, o kartu ieškoti, siūlyti problemų sprendimo būdų. Tad viešosios įstaigos PATS.LT yra labai svarbus žingsnis į vienijimąsi.

Nūdienos situacija rodo, kad Lietuvoje padangų gamintojams importuotojams pavedamos prievolės, dažniausiai nėra derinamos su padangų gamintojais importuotojais, padangų platintojais ir vartotojais. Esamos organizacijos, paprastai valdomos vieno ar kito padangų atliekų tvarkytojo ir atstovauja tvarkytojų interesams. Todėl praktiškai visos įstatymų ir poįstatyminių aktų nuostatos yra derinamos tenkinant tvarkytojų, o ne prievolių vykdytojų, t. y. padangų gamintojų importuotojų, poreikius.

Pokyčių padangų atliekų tvarkymo sistemoje siekiame konkrečia veikla. Ir jau šių metų spalio 28 dieną viešosios įstaigos PATS.LT iniciatyva buvo surengta Lietuvos padangų gamintojų importuotojų pirmoji bendrakūros sesija. Džiugu, kad prie šio mūsų renginio prisijungė padangų gamintojų importuotojų atstovai, Aplinkos ministerijos atstovai, teisininkai ir Seimo nariai. Gera žinoti, kad yra daug žmonių, kuriems rūpi suvienyti jėgas ir sukurti stiprią komandą vardan vieno bendro tikslo – visų padangų gamintojų ir importuotojų verslo gerovės.

Šioje sesijoje buvo įvairiapusiškai nagrinėjama  padangų atliekų tvarkymo sistema ir aptartos galimybės jai pakeisti. Pirmojoje bendrakūros sesijoje buvo pateikta daug puikių pasiūlymų, kurie teigiamai atsilieptų tiek ekonominių, tiek ekologinių, tiek socialinių, tiek technologinių, tiek ir kitų problemų sprendimui.  Per pirmąją bendrakūros sesiją pateikti pasiūlymai jau nagrinėjami kartu su Aplinkos ministerijos atsakingais darbuotojais, Seimo nariais. Labai tikiuosi, kad dalis tų pasiūlymų jau kitais metais taps konkrečiais politiniais sprendimais, kurių naudą pajus ne tik padangų gamintojai importuotojai, ne tik padangų atliekų tvarkytojai, bet ir visi Lietuvos gyventojai.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, prisidedantiems sprendžiant šią problemą. Nėra mažų ir didelių, savų ir svetimų problemų. Mes visi esame šios planetos gyventojai. Ir jeigu už tūkstančių kilometrų potvynis sunaikina žmogaus susikurtą gerovę, pamąstykime, galbūt prie to prisidėjome ir mes savo neatsakingais veiksmais.  Eina geri pokyčiai ir labai svarbu, kad mes padėtume jiems tapti mūsų gyvenimo realybe.

Danguolė Butkienė

© Copyright VŠĮ Pats LT. Visos teises saugomos. Sprendimas Senu/<as design